Η ενότητα αυτή ερμηνεύει τις βασικές έννοιες του τομέα της Πληροφορικής και σας γνωρίζει τα διαφορετικά μέρη που συνιστούν τον υπολογιστή.


Η ενότητα αυτή σας δίνει τις βασικές γνώσεις για την αποτελεσματική χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου και τη δημιουργία διαφόρων επιστολών και εγγράφων.


Η ενότητα αυτή σας δίνει τις βασικές γνώσεις για την έννοια και τη χρήση των υπολογιστικών φύλλων, με σκοπό να σας καταστήσει ικανούς για την παραγωγή ακριβών αποτελεσμάτων εργασίας.


Η ενότητα αυτή ερμηνεύει την έννοια και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων και σας εξοικειώνει με την σωστή δημιουργία και χρήση μιας βάσης δεδομένων.


Η ενότητα αυτή σας δίνει τις βασικές γνώσεις για την χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, τη δημιουργία, επεξεργασία και χρήση μιας παρουσίασης.


Η ενότητα αυτή σας δίνει τις βασικές γνώσεις για την περιήγηση σας στον παγκόσμιο ιστό. Επίσης, θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιείτε σωστά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.