Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού πρακτικής εξάσκησης testware